Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

2013-08-09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie 
o wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

więcej
2010-10-01

Przetarg II - 2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 9  tel. 17 225 33 25,  17 225 61 67 realizując projekt systemowy „Czas na aktywność w mieście Łańcut” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług w niżej wymienionym zakresie. więcej
2011-04-12

Unieważnienie przetargu

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

więcej
2010-04-15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 86033 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85997 - 2010 data 15.04.2010 r.

więcej
2011-04-06

Zmiana terminu

Dotyczy: Organizację  i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność
w mieście Łańcucie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
więcej
2013-04-05

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut, tel. 17 225 33 25, fax 17 225 61 67

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie usługi „Przeprowadzenie 3-dniowej wycieczki do Trójmiasta” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie i uprawnionych członków rodziny pracowników.

więcej
2010-04-15

Organizację i przeprowadzenie szkoleń

Łańcut: Organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w mieście Łańcucie relizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 85997 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
więcej
2011-04-06

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 108499 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100113 - 2011 data 29.03.2011 r.

więcej
2012-05-29

Ogłoszenie powiązane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

więcej
2012-09-21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu - Czas na aktywność w mieście Łańcut więcej
2010-03-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łańcut, dnia 23 marca 2010

MOPS/0717/POKL/11/2010

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej
2011-03-29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Piłsudskiego 9

37-100 ŁAŃCUT

 

TEL. (+48 17) 225  33 25, FAX. (+48 17) 225  61 67

strona internetowa: www.mopslancut.pl

II.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

„Czas na aktywność w mieście Łańcut”

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie -

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej
| 1 | 2 | 3 | następna
 *Telefon kontaktowy / email:
 *Treść zgłoszenia:
* pola wymagane                    
AKTUALNOŚCI

ZIMA 2016

2016-10-13

Informacja dot. pomocy w okresie zimowym.
Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych - 987

czytaj całość

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.

2015-09-18

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

czytaj całość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie , ul. Piłsudskiego 9
e-mail: mops@pro.onet.pl tel. (0-17) 225-33-25, fax. (0-17) 225-61-67
Projekt i realizacja: szm.pl | CMS
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. Akceptuję