Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

ZIMA 2016

2016-10-13

I n f o r m a c j a

dot. pomocy w okresie zimowym

Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych - 987

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Łańcuta o możliwości otrzymania:

- gorącego posiłku,

- niezbędnego ubrania,

- korzystania z łaźni,

- schronienia.

Powyższą pomoc możesz otrzymać w:

- Kuchni dla ubogich prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Łańcut ul. Ottona z Pilczy 2 w godz. 11.00 – 14.OO

(gorący posiłek, łaźnia),

- najbliższe schronisko – Centrum Charytatywne , Rzeszów ul. Styki 21

- Informacji na temat schronisk na terenie województwa podkarpackiego udzielają:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a.

- Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta , Łańcut ul. Ottona z Pilczy 2.

Osoby posiadające informacje o osobach bezdomnych potrzebujących natychmiastowej pomocy proszone są o pilny kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie - tel. 225 33-25 lub 225 61-67

( w godz. 7.00 – 15.00) w godzinach popołudniowych i nocnych tel. 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 *Telefon kontaktowy / email:
 *Treść zgłoszenia:
* pola wymagane                    
AKTUALNOŚCI

ZIMA 2016

2016-10-13

Informacja dot. pomocy w okresie zimowym.
Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych - 987

czytaj całość

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.

2015-09-18

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

czytaj całość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie , ul. Piłsudskiego 9
e-mail: mops@pro.onet.pl tel. (0-17) 225-33-25, fax. (0-17) 225-61-67
Projekt i realizacja: szm.pl | CMS
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. Akceptuję